De nominaties voor het digitale Product van de Maand zijn deze maand gedaan door Bas Beekman, programmamanager van StartupAmsterdam. Dit actieprogramma van de gemeente Amsterdam, opgericht in 2015, heeft Amsterdam op de kaart gezet als een belangrijke speler op het tech wereldtoneel. StartupAmsterdam brengt de publieke en private sector samen om startups, scale-ups, ondernemers en andere spelers te ondersteunen. Dat doet ze door tientallen projecten en initiatieven te initiëren die innovatief en duurzaam ondernemerschap stimuleren. Na acht jaar StartupAmsterdam is Beekman nu druk bezig om nieuwe uitdagingen te formuleren.

“Als overheid zijn we altijd op zoek naar de plekken waar we waarde kunnen toevoegen aan de maatschappij, naar oplossing van problemen die de markt niet oppakt, of die we samen kunnen oplossen. Het is nu onze ambitie om de meest sociale innovatie hub van Europa worden.”, legt Beekman uit. “De focus daarbij ligt op de vraag: ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat de successen van de innovatie economie ook terecht komen op plaatsen waar dat nog niet eerder is gebeurd’.”  

Tech meer toegankelijk maken

Beekman ziet dat er in Amsterdam wijken zijn waar mensen nog nooit hebben gehoord van de grote tech bedrijven in het centrum. “In dit nieuwe programma willen we ervoor zorgen dat de tech sector – best wel een bastion van witte mannen – toegankelijk wordt voor mensen met andere achtergronden. Door samenwerking aan te gaan met mbo opleidingen willen we bijvoorbeeld bereiken dat jonge mensen eerder aan de  slag gaan bij IT bedrijven. Er is nog zoveel talent in de wijken, dat nog niet de weg vindt naar de innovatie economie. Vice versa willen we de tech sector ook uitnodigen om de lokale economie te ondersteunen en bijvorbeeld mee te denken met het curriculum op de ROC’s.”

Met het ‘Product van de Maand’ wil MKB-Amsterdam ondernemers inspireren en stimuleren in de ontwikkeling van hun producten.

Het Digitaliseringsoffensief is een initiatief van MKB Amsterdam, Ready to Scale en de Hogeschool van Amsterdam. Het Digitaliseringsoffensief heeft als doel de mkb-banenmotor in de regio Amsterdam te versnellen via digitalisering. Dat gebeurt via webinars, trainingen, groepsprogramma’s, matching en maatwerkondersteuning voor ondernemers met een groeiambitie. Wil je een in-house workshop, neem dan contact met ons via info@mkb-amsterdam.nl.

Match making voor waardegedreven bedrijven

“Ik ben heel blij dat er in Amsterdam steeds meer bedrijven ontstaan die waarde gedreven producten of diensten aanbieden. Deze trend wordt ook opgepakt door investeerders”, constateert Beekman verheugd. “Dit soort bedrijven heeft vaak te maken met een lange ontwikkeltijd voor hun product en hebben dus behoefte aan investeerders met een lange termijn investeringshorizon. Als gemeente kunnen we een verbindende rol pakken tussen deze partijen. Zo hebben we in samenwerking met early stage VC-accelerator Rockstart en het Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) het Circular investor readiness-programma opgezet. Dit programma is bedoeld om startende circulaire startups uit de metropoolregio Amsterdam te ondersteunen bij het ontwikkelen van circulaire oplossingen op het gebied van voedsel, energie, mobiliteit, digitalisering, biobased en circulair bouwen en klimaatbestendigheid. Het programma loopt van half april tot eind juni. Circulaire startups kunnen zich nog aanmelden tot 15 maart 2023. Mogelijk komt daar nog een vervolg op.”